Középkori építészetünk fontos részét képezi a tudományosság által az utóbbi években egyre inkább újra felfedezett erdélyi szakrális építészet, amelynek jelentős részét teszik ki azok a szórvány emlékek, amelyek hosszú távú fennmaradása, az őket fenntartó gyülekezet hiányában, sajnos erősen kétséges. Az elmúlt évek feltárási, restaurálási munkái löketet adtak elsősorban a frissen felfedezett freskóciklusokat magukban rejtő templomok tudományos feldolgozásához és művészettörténeti kontextusuk meghatározásához, az épületek állapotának javítására azonban a szükségesnél sokkal kisebb kapacitás fordult. Alapítványunk munkatársai ezek megmentése érdekében több kezdeményezésben részt vettek az elmúlt évek során.
Az Erdélyen belül kevésbé ismert, tudományos feldolgozás szempontjából is háttérbe szorult Mezőség az Erdélyi-medencében, Kolozs, Maros és Beszterce-Naszód megyék egymással érintkező vidékét foglalja magában. Az értékmentés és örökségvédelem feladata elsőként a kutatóké, akik a dokumentálás elvégzése révén továbbörökíthetik a középkori Magyarország egy-egy eddig felfedezetlen, elhanyagolt emlékét. Több templomot fenyeget az összeomlás, de a nagyarányú átépítések okán is eltűnőben vannak fontos építéstörténeti jelenségek. Ezek az épületek kiemelkedő történeti értékkel bírnak, melyek „olvasására”, forrásként való kezelésére mielőbb sort kell keríteni.
A Dés és Beszterce környéki templomok változatos példái középkori építészetünknek. A 2015. évben a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásának köszönhetően megkezdtük kutatásukat. A későbbi kutatások, valamint helyreállítási munkák előkészítéseként hat Harcó, Felsőtők, Nagyölyves, Uzdiszentpéter, Retteg refomrátus, valamint Lekence egykori evangélikus, jelenleg református templomainak falképkutatását szervezhettünk meg. Művészettörténeti tanulmány készült Mezőség árpád-kori szakrális építészetéről, valamint a kiszsolnai templom falképeiről. Fotódokumentáció készült Harina, Aranyosmóric, Kiszsolna, Szászrégen, Teke evangélikus, Szásztörpény és Vermes egykori evangélikus, jelenleg ortodox, Lekence egykori evangélikus, jelenleg református, valamint Dés, Retteg, Sajóudvarhely, Somkerék, Szék református templomairól.
- Elkészült tanulmányok és kutatási beszámolók:
konferencia plakát 2016
konferencia plakát 2017

1. Szakács Béla ZSolt: A bonchidai református templom. 2. Szakács Béla ZSolt: A felsőtőki református templom. 3. Kiss Lóránd: A felsőtőki református templom kutatása. 4. Kiss Lóránd: A lekencei volt evangélikus templom kutatása. 5. Kiss Lóránd: A nagyölyvesi református templom kutatása. 6. Kiss Lóránd: A rettegi református templom kutatása. 7. Kiss Lóránd: Az Úzdiszentpéteri református templom kutatása. 8. Kiss Lóránd: A harcói református templom kutatása. 9. Papp Szilárd: A gyarapodás és enyészet útján: Kiszsolna középkori plébániatemploma.
gm-rendszer bt
COPYRIGHT ©  2015-2018 ALL RIGHT RESERVED